CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell Insular de Mallorca. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional del concurs de mèrits, per cobrir places de personal funcionari del grup B d’administració especial (Delineant), derivat de l’oferta pública extraordinària del Consell de Mallorca i L’ADT - (12/02/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial personal funcionari subgrup C1. Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball de tècnic auxiliar de gestió econòmica. - (12/02/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals: llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a les places de personal funcionari d’administració especial, subgrup A2, del procés d’estabilització per concurs de mèrits. - (06/02/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Personal laboral. Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (06/02/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca: llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a les places de funcionari d'administració especial del subgrup A1 pel sistema de concurs, que també han estat convocades pel sistema de concurs oposició, del procés d'estabilització del Consell de Mallorca i ADT - (30/01/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net