CA

Bases de preguntes

Bases de preguntes

L'article 8 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears estableix que de cada temari del que s'ha de fer la prova de la fase d'oposició, s'ha de confeccionar una base de dades de preguntes, les quals s'han de publicar i serviran per elaborar els exàmens tipus test de la fase d'oposició.

A continuació, trobareu les bases de dades de preguntes referides als temaris comuns per a les administracions dels consells insulars i les entitats locals de les Illes Balears aprovades pel Consell de Mallorca.

Nota informativa: Queda modificada la base de dades de preguntes per als processos d'estabilització de l'Administració local amb les correccions fetes a data 31/05/2023.

Bases de preguntes del concurs oposició

Preguntes AP

EMAP

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net