CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • CONSELL DE MALLORCA. ADMINISTRACIÓ GENERAL.SUBGRUPS A1 (TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL) I C1 (ADMINISTRATIU): ACORDS DELS TRIBUNALS QUALIFICADORS DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A LES LLISTES PROVISIONALS AMB LES PUNTUACIONS DELS ASPIRANTS, RESOLUCIÓ DE DESEMPATS, APROVACIÓ DE LES LLISTES DEFINITIVES DE MÈRITS I OFERIMENT DE LLOCS DE TREBALL. - (23/10/2023)

  S'obre un termini de set dies hàbils, entre el 23 i el 31 d'octubre del 2023, ambdós inclosos, per comunicar l'ordre de preferència dels llocs de treball oferts pel Consell Insular de Mallorca i l'Agència de Defensa del Territori, i per l'IMAS, atès que hi ha correspondència.

  Llegeix més
 • Entitats Locals. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions del grup AP (subaltern). - (23/10/2023)

  S’obre un termini de set dies hàbils, entre el 23 i el 31 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més
 • Entitats Locals. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions del subgrup C2 (auxiliar). - (19/10/2023)

  Llegeix més
 • Segona llista addicional de persones aspirants que han de ser requerides per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable (Ajuntaments d’Alcúdia, Andratx, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Sa Pobla i Sencelles). - (11/10/2023)

  S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 13 i el 26 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa.

  Llegeix més
 • ENTITATS LOCALS: LLISTES PROVISIONALS AMB LES PUNTUACIONS DELS ASPIRANTS A LES PLACES D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS - (05/10/2023)

  S'obre un termini de set dies hàbils, entre el 5 d'octubre i el 16 d'octubre de 2023, ambdós inclosos, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net