CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Segona llista addicional de persones aspirants que han de ser requerides per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable (Ajuntaments d’Alcúdia, Andratx, Búger, Capdepera, Consell, Esporles, Inca, Lloseta, Manacor, Pollença, Porreres, Sa Pobla i Sencelles). - (11/10/2023)

  S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 13 i el 26 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa.

  Llegeix més
 • ENTITATS LOCALS: LLISTES PROVISIONALS AMB LES PUNTUACIONS DELS ASPIRANTS A LES PLACES D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS - (05/10/2023)

  S'obre un termini de set dies hàbils, entre el 5 d'octubre i el 16 d'octubre de 2023, ambdós inclosos, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més
 • Llista informativa de l’ordre de les persones aspirants del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de personal laboral fix dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP de diverses entitats locals. - (28/09/2023)

  S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 29  de setembre i el 13 d’octubre de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa. 

  Llegeix més
 • Rectificació de les llistes provisional de puntuacions dels subgrups C1 (administratiu) i C2 (auxiliar) - (26/09/2023)

  Rectificació de les llistes provisional de puntuacions dels subgrups C1 (administratiu) i C2 (auxiliar) personal funcionari d'administració general.

  Llegeix més
 • Nota informativa. Llistes provisionals de mèrits. Peticions de vista de l'expedient de valoració provisional. - (25/09/2023)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net