CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Administració especial personal funcionari grup B. Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució d’empats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (07/03/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Personal laboral. Subgrup C1: Campanet, Consell, Lloret de Vistalegre i Sa Pobla. Grup AP: Alcúdia, Algaida, Andratx, Artà, Binissalem, Búger, Campanet, Capdepera, Consell, Estellencs, Inca, Lloret de Vistalegre, Pollença, EMSER 2002 S.L.U., Patronat Residència cas Metge Rei, Porreres, Serveis Municipals de Porreres i Puigpunyent: Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball - (06/03/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Subgrup C2. Administració general- categoria auxiliar administratiu-iva, i administració especial-categoria zelador-a d’obres. Torn lliure: acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució d’empats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (22/02/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Subgrup A1. Administració especial. Resolució al·legacions, desempats i aprovació llista definitiva de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari de les categories TAE-economista, tècnic-a joventut- educació i cultura, tècnic-a patrimoni, arquitecte-a, responsable tècnic-a d’urbanisme i obres/arquitectura, enginyer-a, tècnic-a de formació, enginyer-a industrial ,tècnic-a medi ambient, enginyer-a de camins, TAE-assessor-a jurídic-a, derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels ajuntaments i oferiment de llocs de treball. - (22/02/2024)

  Acord del Tribunal Qualificador d’estimació o desestimació de les al·legacions a la llista provisional de mèrits, resolució d’empats, aprovació de la llista definitiva de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari a l’escala d'administració especial del subgrup A1, derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels Ajuntaments d’Alcúdia (TAE-Economista), Andratx (Tècnic-a Joventut, Educació i Cultura, Tècnic-a Patrimoni i Arquitecte-a), Artà (Responsable tècnic-a d’urbanisme i obres/arquitectura), Capdepera (Arquitecte-a,Enginyer-a), Esporles (Tècnic-a de formació), Manacor (Enginyer-a industrial ,Tècnic-a medi ambient, Enginyer-a de camins, Arquitecte-a), Pollença (TAE-Assessor-a jurídic-a), Santa Maria (Arquitecte-a) i ses Salines (Arquitecte-a) i oferiment de llocs corresponents.

  Llegeix més
 • Entitats locals. Subgrup C1. Administració general -Categoria: administratiu-iva, i administració especial -Categoria: tècnic-a auxiliar d’arxiu, encarregat-ada brigada municipal i zelador-a d’obres. Torn lliure: acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució d’empats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (22/02/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net