CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Procés d’estabilització per concurs. Personal funcionari. Administració especial. Subgrup AP. Mosso-a d’oficis. Acord del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball - (12/04/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C2. Llista definitiva de persones que han superat l’exercici de la fase d’oposició i d’aprovació de les llistes definitives de mèrits al·legats (autobarem). Ajuntaments d’Andratx, Artà, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Manacor i Santa Maria - (10/04/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup A2. Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball de places, de la subescala tècnica, classe tècnic-a mitjà-ana. - (09/04/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Subgrup A2. Administració especial. Resolució al·legacions, desempats i aprovació llista definitiva de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés com a personal funcionari de les categories arquitecte-a tècnic-a i treballador-a social derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels ajuntaments d’Alcudia, Andratx, Lloseta i Manacor i oferiment de llocs de treball - (08/04/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup C2. Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (27/03/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net