CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Personal laboral fix Subgrup C1. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Institut d’Esports Hípics de Mallorca del Consell de Mallorca - (12/07/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Personal laboral fix Subgrup C1. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca - (12/07/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Personal laboral. Subgrup C2. Rectificació de la Resolució d’exclosos del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits, per a cobrir les places de personal laboral fix del subgrup C2, derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019. - (10/07/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Personal laboral fix subgrup A2. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels ajuntaments d’Alcúdia, Andratx , Artà i Capdepera - (08/07/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Personal funcionari administració especial. Subgrup A2. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària dels ajuntaments d’Alcúdia ,Capdepera, Esporles, Estellencs, Inca, Manacor, Son Servera, i Valldemossa i la correcció d’errada material - (08/07/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net