CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C2, auxiliar d'administració general - (18/01/2024)

  Llegeix més
 • Informació sobre l’admissió condicionada a l’examen de dia 13 de gener de 2024 d’estabilització de personal funcionari del subgrup C2 d’administració general - (12/01/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C2 (Auxiliar administratiu) distribució per aules de les persones convocades a l’exercici. - (09/01/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració General. Subgrup C2 (Auxiliar Administratiu) distribució per aules de les persones convocades a l’exercici. - (09/01/2024)

  Llegeix més
 • Consell Insular de Mallorca. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions del subgrup A1 (tècnic-a superior economista). - (27/12/2023)

  S’obre un termini de set dies hàbils, entre el 27 de desembre de 2023 i el 5 de gener de 2024, ambdós inclosos, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net