CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Entitats locals. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrups A1 i A2 (Tècnic d’administració general i tècnic mitjà) - (28/11/2023)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració general, subgrup C2, auxiliar administratiu, torns lliure i de reserva de discapacitat: acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (23/11/2023)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Administració general, subgrup C2, auxiliar administratiu, torn lliure: Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució d’empats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (23/11/2023)

  Llegeix més
 • Publicació de la segona llista addicional per acreditació de mèrits en el procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir places de personal laboral fix dels subgrups A2, C1, C2 i grup AP dels Ajuntaments de Binissalem, Campanet, Consell, Inca, Lloret de Vistalegre, Sa Pobla, Son Servera i de les Mancomunitats des Pla i des Raiguer. - (20/11/2023)

  Llegeix més
 • Publicació de la segona llista addicional per acreditació de mèrits de concurs de personal funcionari subgrup A2 dels Ajuntaments d’Alcúdia, Capdepera, Inca, Lloseta, i Manacor - (27/10/2023)

  S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 30 d’octubre i el 13 de novembre de 2023, ambdós inclosos, perquè les persones requerides (annex I) presentin la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats en la declaració responsable

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net