CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • CONSELL DE MALLORCA-ENTITATS LOCALS: CALENDARI DE LES DATES DE REALITZACIÓ CONJUNTA DELS EXERCICIS DEL CONCURS OPOSICIÓ DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE LES SUBESCALES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL - (04/09/2023)

  Dates proves selectives del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de les subescales d’administració general (cossos generals) del Consell de Mallorca, Agència de Defensa del Territori (ADT), Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) i de les entitats locals.

  Llegeix més
 • Llista informativa de l’ordre de les persones aspirants del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de personal funcionari d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP de diverses entitats locals. - (06/07/2023)

  S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 7 i el 20 de juliol de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa.

  Llegeix més
 • Llista informativa de l'ordre dels espirants pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2 i grup AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca - (13/06/2023)

  Lliste informativa de l'ordre dels aspirants del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2, i grup AP de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 14 i el 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa. 

  Llegeix més
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses dels processos selectius d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP de les Entitats Locals. - (13/06/2023)

  Llistes definitives de persones admeses i excloses dels processos selectius d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP de les Entitats Locals. S'obre un termini de set dies hàbils, entre el 14 i el 22 de juny de 2023, ambdós inclosos, per esmenar errors a les al·legacions dels mèrits (autobarem).

  Llegeix més
 • Llistes informatives de l'ordre dels espirants pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari i laboral dels subgrups C1,C2,AP del Consell de Mallorca i de l'Agencia de Defensa del Territori - (13/06/2023)

  Llistes informatives de l'ordre dels aspirants del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits dels subgrups C1, C2, AP del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori. S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 14 i el 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa. 

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net