CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • CIM-ENTITATS LOCALS. Correcció de l’errada detectada en el full de respostes de la prova de dia 20 d'abril de 2024 del procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició de les places de personal funcionari de les categories del subgrup A1 de l'escala d'Administració especial, subescala tècnica, classe tècnic –a superior, del Consell Insular de Mallorca i ADT, i de les entitats locals gestionades pel Consell Insular de Mallorca - (29/04/2024)

  Llegeix més
 • Publicació del qüestionari i respostes de l’exercici del grup B de dia 27/04/2024. - (29/04/2024)

  Llegeix més
 • Comunicat del lloc, data i hora i distribució d'aules per a la celebració de l'exercici d'oposició del procediment de concurs oposició d'estabilització per al subgrup A2 d'administració especial i A2 personal laboral fix d'ajuntaments - (25/04/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració especial. Exercici oposició places subgrup A2 i B. - (25/04/2024)

  Llegeix més
 • Publicació dels qüestionaris i respostes dels exercicis del subgrup A1 de dia 20/04/2024 - (22/04/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net