CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Nota informativa en relació a les places de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca - (31/05/2023)

  Llegeix més
 • Llistes definitives persones admeses i excloses personal funcionari EELL - (31/05/2023)

  S'obre un termini des del 31 de maig fins al 8 de juny per esmenar errors a les al·legacions dels mèrits (autobarem).

  Llegeix més
 • Llista provisional de persones admeses i excloses dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP de personal laboral fix - (19/05/2023)

  S'obre un termini des del 22 fins al 30 de maig de 2023 per esmenar-ne el defecte en cas d'haver estat exclòs o omès de les llistes.

  Llegeix més
 • Llista informativa per ordre de les persones aspirants d’acord amb la puntuació al·legada dels subgrups A1, A2 i grup B - (16/05/2023)

  S'obre un termini entre el 15 i el 26 de maig de 2023 per presentar la documentació acreditativa.

  Llegeix més
 • Llista provisional de persones admeses i excloses dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP de personal funcionari - (16/05/2023)

  Entitats locals. S'obre un termini des de l'11 fins al 19 de maig de 2023 per esmenar-ne el defecte en cas d'haver estat exclòs o omès de les llistes.

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net