CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Llista informativa de l’ordre de les persones aspirants del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits de personal funcionari d'administració general i especial dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grup AP de diverses entitats locals. - (06/07/2023)

  S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 7 i el 20 de juliol de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa.

  Llegeix més
 • Llista informativa de l'ordre dels espirants pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2 i grup AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca - (13/06/2023)

  Lliste informativa de l'ordre dels aspirants del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2, i grup AP de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 14 i el 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa. 

  Llegeix més
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses dels processos selectius d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP de les Entitats Locals. - (13/06/2023)

  Llistes definitives de persones admeses i excloses dels processos selectius d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A1, A2, C1, C2 i grups B i AP de les Entitats Locals. S'obre un termini de set dies hàbils, entre el 14 i el 22 de juny de 2023, ambdós inclosos, per esmenar errors a les al·legacions dels mèrits (autobarem).

  Llegeix més
 • Llistes informatives de l'ordre dels espirants pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari i laboral dels subgrups C1,C2,AP del Consell de Mallorca i de l'Agencia de Defensa del Territori - (13/06/2023)

  Llistes informatives de l'ordre dels aspirants del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits dels subgrups C1, C2, AP del Consell de Mallorca i de l'Agència de Defensa del Territori. S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 14 i el 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa. 

  Llegeix més
 • Nota informativa en relació a les places de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca - (31/05/2023)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net