CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Administració especial. Segona llista addicional de persones aspirants d’acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’escala, subescala, classe i categoria (o especialitat) d’administració especial del subgrup C2. - (30/05/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Publicació del qüestionari i respostes de l’exercici del subgrup AP de dia 20/05/2024 per ajornament de prova. - (29/05/2024)

  Llegeix més
 • Estabilització. Consell de Mallorca. Publicació del qüestionari i respostes de l’exercics del subgrup A2 de dia 20/05/2024 per ajornament de prova. - (27/05/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup A1. Llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places d'administració especial, d'Enginyer –a Industrial, Tècnic –a Superior Cartògraf –a i Tècnic –a Superior en Geografia ,del Consell de Mallorca. - (27/05/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup A2. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions de l’exercici d’oposició del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs oposició per a cobrir les places d'administració especial, de Tècnic- a de grau mitjà Agent Local d'igualtat del Consell de Mallorca - (24/05/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net