CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Publicació dels qüestionaris i les respostes dels exercicis A1 i A2 de dia 2/12/2023. - (04/12/2023)

  Llegeix més
 • Llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants a les places de funcionari d'administració especial del Consell de Mallorca i ADT pels grup, subgrups A2, B, C1, del procés d'estabilització per concurs de mèrits - (01/12/2023)

  Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals de puntuacions, des de dia 1 de desembre al 13 de desembre de 2023, per a al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup A1 (Tècnic d’administració general) - (28/11/2023)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrups A1 i A2 (Tècnic d’administració general i tècnic mitjà) - (28/11/2023)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració general, subgrup C2, auxiliar administratiu, torns lliure i de reserva de discapacitat: acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (23/11/2023)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net