CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Entitats Locals. Publicació llistes definitives d’exclosos del procediment de concurs de mèrits de personal laboral del subgrup C1 i del grup AP del procés d’estabilització - (25/01/2024)

  Llegeix més
 • Publicació dels qüestionaris i les respostes dels exercicis C2 de dia 13/01/2024. - (15/01/2024)

  Llegeix més
 • Entitat locals. Procés d’estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C2, auxiliar d’administració general - (18/01/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C2, auxiliar d'administració general - (18/01/2024)

  Llegeix més
 • Informació sobre l’admissió condicionada a l’examen de dia 13 de gener de 2024 d’estabilització de personal funcionari del subgrup C2 d’administració general - (12/01/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net