CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Personal laboral fix. Subgrup C2. Acords del tribunal qualificador de resolució d’al·legacions a les llistes provisionals amb les puntuacions dels aspirants, resolució de desempats, aprovació de les llistes definitives de mèrits i oferiment de llocs de treball. - (27/03/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup A2, Ajuntament de Porreres. - (26/03/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C1, Administratiu-iva. Puntuació definitiva exercici fase d’oposició. - (26/03/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca . Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup A1, Tècnic d'Administració General. Puntuació definitiva exercici fase d’oposició - (25/03/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Procés d'estabilització per concurs oposició. Administració general. Subgrup C1, Administratiu –iva - (21/03/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net