CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Administració especial i personal labora fix . Grup E/AP. Resolució d’exclosos del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019. - (17/06/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup C1. Acord del Tribunal Qualificador d’estimació o desestimació de les al·legacions a la llista provisional de mèrits, resolució d’empats, aprovació de la llista definitiva de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional i oferiment de llocs del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori, d’Agent de Medi Ambient, Tècnic-a ajudant educador-a ambiental, Tècnic-a auxiliar informació turística i Mecànic-a inspector-a, del subgrup C1. - (14/06/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Personal laboral fix subgrup C1. Resolució d’exclosos i acord de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places de personal laboral fix dels Ajuntaments d’Algaida, Andratx, Artà, Búger, Esporles, Inca i sa Pobla, gestionat pel Consell de Mallorca. - (07/06/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Administració especial. Personal funcionari subgrup C2. Resolució d’exclosos i acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits i del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places d'administració especial de Zelador/a d’obres de l’Ajuntament d’Algaida i Gerent de cementiri, Auxiliar informador/a museu i Oficial/a obres i serveis de l’Ajuntament de Manacor, gestionat pel Consell de Mallorca. - (07/06/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Laboral fix. Grup E/AP. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions de l’exercici d’oposició del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs oposició per a cobrir les places de Peó de l’Ajuntament de Manacor, per ajornament de prova. - (04/06/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net