CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Administració especial. Personal funcionari subgrup C1. Acord del Tribunal Qualificador d’estimació o desestimació de les al·legacions a la llista provisional de mèrits, resolució d’empats, aprovació de la llista definitiva de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional i oferiment de llocs del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori, d’Agent de Medi Ambient, Tècnic-a ajudant educador-a ambiental, Tècnic-a auxiliar informació turística i Mecànic-a inspector-a, del subgrup C1. - (14/06/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Personal laboral fix subgrup C1. Resolució d’exclosos i acord de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places de personal laboral fix dels Ajuntaments d’Algaida, Andratx, Artà, Búger, Esporles, Inca i sa Pobla, gestionat pel Consell de Mallorca. - (07/06/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Administració especial. Personal funcionari subgrup C2. Resolució d’exclosos i acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits i del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places d'administració especial de Zelador/a d’obres de l’Ajuntament d’Algaida i Gerent de cementiri, Auxiliar informador/a museu i Oficial/a obres i serveis de l’Ajuntament de Manacor, gestionat pel Consell de Mallorca. - (07/06/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Laboral fix. Grup E/AP. Rectificació de les llistes provisionals de puntuacions de l’exercici d’oposició del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs oposició per a cobrir les places de Peó de l’Ajuntament de Manacor, per ajornament de prova. - (04/06/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Administració especial. Segona llista addicional de persones aspirants d’acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’escala, subescala, classe i categoria (o especialitat) d’administració especial del subgrup C2. - (30/05/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net