CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Personal funcionari administració especial Subgrup A1. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca, categories Tècnic–a superior llicenciatura en història de l’art i Tècnic –a superior historiador -a - (17/07/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Personal funcionari d’administració especial. Grup E/AP. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i Agència de Defensa del Territori. Torn lliure i torn per persones amb discapacitat - (16/07/2024)

  Llegeix més
 • Consell de Mallorca. Personal funcionari administració especial Subgrup C2. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i Agència de Defensa del Territori - (16/07/2024)

  Llegeix més
 • Institut d’Esports Hípics de Mallorca. Personal laboral fix Grup E/AP. Acord de tribunal de llistes provisionals de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per a cobrir les places derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Institut d’Esports Hípics de Mallorca gestionada pel Consell de Mallorca - (15/07/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Personal laboral fix subgrup C1. Acord del Tribunal Qualificador d’estimació o desestimació de les al·legacions a la llista provisional de mèrits, resolució d’empats, aprovació de la llista definitiva de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional i oferiment de llocs de treball dels Ajuntaments d’Algaida, Andratx, Artà, Búger, Esporles i sa Pobla - (15/07/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net