CA

Escola Mallorquina d'Administració Pública

L’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP) neix per gestionar, coordinar i desenvolupar les tasques inherents al procés d’estabilització derivat de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les administracions per sota del 8 %.

L’EMAP assumeix les funcions pròpies d’una escola d’administració pública i gestiona els processos d’estabilització de l’ocupació temporal del Consell de Mallorca, de l’Agència de Defensa del Territori i de 29 ens locals de Mallorca que han firmat els convenis corresponents d’encàrrec de gestió.   

Aquest web serveix com a punt d’informació dels procediments prevists i, addicionalment, és l’enllaç a la seu electrònica,  on es despleguen els tràmits dels processos que són competència de l’EMAP. 

Comunicats

 • Consell de Mallorca. Personal funcionari. Administració especial. Subgrup A1. Resolució d’exclosos del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits, per a cobrir les places de personal funcionari de la subescala tècnica, classe tècnic-a superior, de l’escala d’administració especial del subgrup A1, derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019. - (08/07/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Personal funcionari administració especial. Subgrup A2. Resolució d’exclosos del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits de les categories/especialitats Enginyer-a tècnic-a d’activitats, Tècnic-a d’esports, Arquitecte-a tècnic-a, Treballador-a social, Arquitecte-a tècnic-a, Fisioterapeuta, Arquitecte-a tècnic-a i Treballador-a social, derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de diversos Ajuntaments gestionada pel Consell de Mallorca - (05/07/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Personal laboral fix. Subgrup A2. Resolució d’exclosos del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits de les categories/especialitats Professor-a català -fix discontinu, Professor-a adults-fix discontinu, Coordinador-a d’activitats, Treballador-a social, Professor-a escola adults-fix discontinu, Dinamitzador-a sociocultural, Tècnic-a en relacions laborals, Tècnic-a en projectes social, Bibliotecari-a i Professor-a d’ESO), derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de diversos Ajuntaments - (05/07/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals . Personal laboral fix. Subgrup C2. Resolució segona llista addicional de persones aspirants d’acord amb la puntuació al·legada en la declaració responsable del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits, per cobrir les places de categories o especialitats derivades de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de diversos ajuntaments - (03/07/2024)

  Llegeix més
 • Entitats locals. Administració especial. Personal funcionari. Subgrup C2. Acord del Tribunal Qualificador d’estimació o desestimació de les al·legacions a la llista provisional de mèrits, resolució d’empats, aprovació de la llista definitiva de mèrits del procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs excepcional i oferiment de llocs de treball de les categories zelador/a d’obres, Gerent de cementiri, Auxiliar informador/a museu i Oficial/a obres i serveis i oferiment de llocs d’ajuntaments Algaida i Manacor - (02/07/2024)

  Llegeix més

Vídeos

Guia del tràmit d'acreditació de requisits i mèrits

Adreça

General Riera, 113, Palma

 

 

Contacte

estabilitzacio@conselldemallorca.net